Full NDI®  双向编码/解码器  12G-SDI/HDMI 双向转换器

NDI® Studio 4K

Full NDI® 双向编码/解码器         3G-SDI/HDMI 双向转换器

NDI® HD mini

Full NDI® 双向编码/解码器           3G-SDI输入/输出

NDI® SDI mini

Full NDI® 双向编码/解码器          HDMI输入/输出

NDI® HDMI mini